Stolarija Ćuk Vl. Nedjeljko Ćuk (u nastavku „mi“, „nama“, „naš“, itd.) je vlasnik web stranice stolarija-cuk.hr („web stranica“). Ovu izjavu o privatnosti smo stvorili kako bismo Vam pokazali da brinemo o privatnosti naših korisnika te kako bismo Vas informirali o načinima sakupljanja i obrade osobnih podataka na našoj web stranici. Molimo Vas da ovu Izjavu pročitate pažljivo kako biste saznali na koji način skupljamo, obrađujemo, štitimo ili koristimo Vaše osobne podatke.

1. Uvjeti korištenja:

Ovdje navedeni uvjeti korištenja pisanih materijala, popisa proizvoda i usluga (materijala) s internet stranica Stolarije Ćuk pravila su koja se odnose na sve korisnike te internet stranice. Svako korištenje www.stolarija-cuk.hr podložno je niže navedenim uvjetima.

Svi sadržaji objavljeni na www.stolarija-cuk.hr vlasništvo su Stolarije Ćuk i smiju se koristiti samo u privatne i nekomercijalne svrhe te se ne smiju kopirati, reproducirati ili na bilo koji način distribuirati bez pismenog pristanka Stolarije Ćuk.

Funkcionalnost internet stranice

Stolarije Ćuk će uložiti razumne napore da održi www.stolarija-cuk.hr stranice potpuno funkcionalnima i da sve objavljene informacije budu točne i potpune, ali nismo odgovorni za povremeno nefunkcioniranje stranica, eventualnu netočnost informacija uzrokovanu trećim stranama, kao niti za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem netočnih ili nepotpunih informacija ili nemogućnošću pristupa istima. Stranicama www.stolarija-cuk.hr pristupa se putem interneta. Internet je internacionalna računalna mreža koju Stolarija Ćuk ne kontrolira već je na nju samo vezan te zbog toga ne možemo garantirati dostupnost servisa i informacija koje direktno ne kontroliramo. Stolarija Ćuk zadržava pravo promjene bilo kojih sadržaja objavljenih na www.stolarija-cuk.hr u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave.

Navedeni uvjeti odnose se na nekoliko segmenata:

Sigurnost podataka

Radi sigurnosti podataka na ovoj adresi, te kako bismo osigurali da ova usluga bude pristupačna svim korisnicima, ovaj računalni sustav koristi softver programe koji prate posjete na mrežu te prepoznaju neovlaštene pokušaje otpreme ili izmjene podataka kao i one koji bi mogli prouzročiti štetu na neki drugi način. Neovlašteni pokušaji otpreme ili izmjene podataka na ovoj lokaciji strogo su zabranjeni.

Tajnost podataka

Stolarija Ćuk sakuplja podatke statističke obrade posjećenosti www.stolarija-cuk.hr stranica. Naglašavamo da prilikom posjete ovim stranicama, vaši osobni podaci ostaju tajni. Obvezujemo se da, osim u svrhu zakonske istrage, nećemo drugim stranama dati podatke koje smo primili. Ni u kojem slučaju nećemo dostaviti, niti razotkriti podatke korisnika trećim osobama. Od navedenog se izuzima uvid od strane ovlaštenih službi izvršne i sudske vlasti Republike Hrvatske, za potrebe istražnih radnji temeljem valjanog sudskog naloga. Na našoj web stranici ne nudimo niti pružamo usluge ili proizvode trećih strana.

Jamstva i uskraćivanje prava

Materijal na ovoj internet lokaciji na raspolaganju je bez jamstava bilo koje vrste, bilo izričitih ili impliciranih. Svaki korisnik izričito prihvaća korištenje ove internet lokacije na svoju vlastitu odgovornost. Stolarija Ćuk ne jamči da će ova internet lokacija uvijek biti dostupna i raspoloživa, te da neće sadržavati greške ili viruse, ili da će na njoj objavljeni podaci biti točni i pouzdani.

Stolarija Ćuk ne odgovara za štetu ili povredu (uključujući, ali ne isključivo, posebnu ili posljedičnu štetu) koja može biti rezultat korištenja ili nemogućnosti korištenja bilo kojeg dijela ove internet lokacije, ili nečega što je u njoj objavljeno ili dodano od strane drugih korisnika.

Nadalje, Stolarija Ćuk ne preuzima nikakvu zakonsku odgovornost za točnost, potpunost ili korisnost podataka, postupaka ovdje prikazanih, te ne jamči da korištenje informacija, proizvoda ili postupaka neće uznemirivati privatna prava.

Stolarija Ćuk ne daje jamstvo ili pravo prigovora u pogledu točnosti i potpunosti bilo kojih materijala koji se nalaze na njezinim internet stranicama i te materijale treba uzeti takvima kakvi jesu, te se Stolarija Ćuk ne smatra odgovornim za eventualne posljedice koje mogu proizaći iz drugačijeg tumačenja materijala na internet stranicama.

Medijski subjekti i ostali korisnici koji koriste ove internet stranice, izrijekom prihvaćaju izvršiti naknadu Stolarija Ćuk za bilo kakva i sva potraživanja, troškove, štete ili odgovornosti koje nastaju nesavjesnim korištenjem materijala s internet stranica od strane istog korisnika, uključujući i bilo kakvu izravnu, neizravnu, slučajnu, posebnu ili posljedičnu štetu.

Točnost podataka

Svi podaci sadržani na internet stranicama www.stolarija-cuk.hr ne moraju biti u cijelosti potpuni niti ispravni. Stolarija Ćuk ne jamči potpunu točnost niti cjelovitost objavljenih podataka. U rijetkom slučaju pogreške Stolarija Ćuk će istu nastojati ispraviti u svom ažuriranju sadržaja internet stranica. Točnost podataka objavljenih na internet stranicama najviše ovisi o načinu iznošenja tih podataka u javno dostupnim izvorima.

Svi sadržaji objavljeni na ovom web podliježu zaštiti autorskih prava. Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela web i sadržaja smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

2. GDPR (General Data Protection Regulation) ili Opća Uredba o zaštiti osobnih podataka

Podaci se smatraju osobnima ako se iz njih s velikom vjerojatnošću može otkriti identitet pojedinca. Sam opseg podataka koje GDPR pokriva nije se značajno promijenio, osim dodavanja mrežnih identifikatora koji se smatraju osobnim podacima.

 • osnovni podaci – ime i prezime, broj osobne iskaznice, lokacijski podaci
 • podaci s kreditnih kartica
 • zdravstveni karton (invalidnost, povijest bolesti i sl.)
 • biometrijski podaci (sken rožnice, otisci prsta itd.)
 • genetski podaci (DNA i sl.)
 • vjerska i filozofska uvjerenja
 • etnička pripadnost
 • ekonomsko stanje
 • članstvo u sindikatu
 • seksualna orijentacija i spolni život
 • IP adrese
 • Osobne poruke e-pošte
 • Kolačići u pregledniku
 • Pseudonimizirani podaci

Vaša privatnost nam je važna, stoga ovim uvjetima uređujemo način prikupljanja, čuvanja i korištenja osobnih podataka koje kao korisnik naše web stranice dobrovoljno ustupate pristupom na našu web stranicu.

U smislu ovih uvjeta, osobni podaci su podaci koji se odnose na pojedinca fizičku ili pravnu osobu, pomoću kojih se isti može izravno ili neizravno identificirati. Stolarija Ćuk zakonito, pošteno i transparentno obrađuje Vaše osobne podatke, jedino i isključivo u svrhu s kojom su prikupljeni, a uvjeti se odnose isključivo na osobne podatke prikupljene iz mrežnih izvora koji sadrže poveznicu na našu web stranicu. Prikupljanje osobnih podataka iz bilo kojih drugih izvora je isključeno. Osobni podaci se čuvaju sukladno važećim zakonskim propisima u vremenskom trajanju potrebnom za ispunjenje navedene svrhe.

GDPR navodi nekolicinu načela koja se tiču obrade osobnih podataka, a kojih se Stolarija Ćuk obvezuje strogo pridržavati jer predstavljaju najključniji dio GDPR-a. Ta načela su:

 • podatke smijemo obrađivati samo na valjanoj zakonskoj osnovi, na pošten i prema ispitaniku/korisniku transparentan način
 • obavezno moramo navesti sve svrhe obrade u koje se podaci prikupljaju
 • prikupljati smijemo samo podatke koji su relevantni i potrebni za ispunjavanje svrhe u koju se obrađuju
 • podaci trebaju biti točni i ažurirani
 • podatke ne smijemo pohranjivati duže od razdoblja potrebnog za ispunjavanje svrhe u koju su prikupljeni
 • dužni smo osobne podatke zaštititi od nezakonite i nedozvoljene obrade, slučajnog gubitka ili uništenja
 • u stanju smo dokazati usklađenost s gore navedenim načelima

Ako želite znati posjedujemo li i obrađujemo Vaše osobne podatke, ili ako želite pristupiti osobnim podacima koje imamo o vama, molimo Vas da nas kontaktirate na ana@stolarija-cuk.hr.

Ukoliko smatrate da su Vam povrijeđeni osobni podaci imate pravo na:

 • informiranje o tome posjedujemo li Vaše podatke
 • pravo pristupa svojim osobnim podacima koje posjedujemo
 • tražiti kopiju osobnih podataka u našem posjedu, u interoperabilnom formatu
 • ispravak netočnih podataka u našem posjedu (uz prilaganje točnih informacija)
 • prijenos osobnih podataka drugom voditelju obrade (ukoliko ga obrt u datom trenutku ima)
 • prestanak obrade podataka u svrhu izravnog marketinga
 • uputiti prigovor na automatizirano donošenje odluka
 • brisanje svih podataka u našem posjedu koji Vas se tiču

U bilo kojem trenutku možete poslati pritužbu nadzornom tijelu u vezi našeg skupljanja i obrade Vaših osobnih podataka. U Republici Hrvatskoj pritužbu možete podnijeti Agenciji za zaštitu osobnih podatka (AZOP).

Za zaštitu sigurnosti i povjerljivosti osobnih podataka korisnika koje prikupljamo online koristimo propisane sigurnosne tehnologije i postupke, a svi podaci su zaštićeni lozinkama. Stolarija Ćuk poduzima sve potrebne mjere kako bi se Vaši osobni podaci zaštitili od opasnosti kao što su gubitak, zlouporaba, neovlašteni pristup, uništenje i dr. Stolarija Ćuk će redovito brisati osobne podatke koji više nisu potrebni ili relevantni te će se strogo pridržavati načela integrirane zaštite privatnosti.

Kako bi Stolarija Ćuk dokazala svoju usklađenost s GDPR-om vodit ćemo detaljnu evidenciju svojih aktivnosti obrade, surađivat s nadzornim tijelima, povremeno provoditi procjene učinka na zaštitu podataka te smo imenovali odgovornog službenika za zaštitu osobnih podataka (DPO-a) kojem se možete obratiti na ana@stolarija-cuk.hr.

Stolarija Ćuk može prikupljati i obrađivati anonimne podatke o pristupu svojim web stranicama i pretragama koje posjetitelji provode. Takvi anonimni podaci koriste se u interne svrhe poboljšanja proizvoda i usluga, kao i izrade internih statistika.

U navedenu svrhu naša web stranica koristi kolačiće (cookies) koji prikupljaju podatke o Vašoj adresi e-pošte, nazivu domene te datumu i vremenu pristupanja stranicama. Kolačići se ne mogu koristiti za otkrivanje Vašeg identiteta. Kolačići koje koristimo su sljedeći:

_ga
Trajanje: 2 godine
Svrha: Koristi Google Analytics za razlikovanje korisnika.

_gat
Trajanje: 1 minuta
Svrha: Koristi Google Analytics za regulaciju stope zahtjeva.

_gid
Trajanje: 24 sata
Svrha: Koristi se za identifikaciju korisnika.

csrftoken
Trajanje: 1 godina
Svrha: Pruža zaštitu protiv radnji vezanih za online krađu identiteta.

sessionid
Trajanje: 2 godine
Svrha: Sesijski kolačići služe za bilježenje i pamćenje korisnikovih akcija na samom web mjestu, npr. unos podataka u forme ili odabir jezika. Ne prikupljaju informacije s korisnikovog računala.

Korištenjem ovih web stranica dajete privolu na ovu politiku privatnosti.

Pristupom na našu web stranicu, Facebook stranicu ili Instagram profil pristajete na prikupljanje i korištenje Vaših osobnih podataka sukladno ovdje navedenim uvjetima te dajete svoju suglasnost da Stolarija Ćuk može prema vlastitom nahođenju bez prethodne obavijesti izmijeniti, dopuniti, brisati ili na bilo koji način ažurirati uvjete zaštite Vaših osobnih podataka. Stolarija Ćuk će sve promjene objaviti na svojoj web stranici uz naznaku osobnih podataka koji se prikupljaju te sredstava i svrhe obrade istih, kao i uvjeta pod kojima se osobni podaci mogu dati na uvid.

Svoje komentare, pritužbe ili prijedloge za poboljšanje ovih uvjeta možete poslati putem e-pošte na adresu stolarija-cuk@stolarija-cuk.hr.

Imate pitanje?

SLOBODNO NAM SE JAVITE I POSTAVITE BILO KOJU VRSTU UPITA

Kontakt