Posebne dozvole

DOZVOLA MINISTARSTVA KULTURE ZA IZVOĐENJE STOLARSKIH RADOVA NA NEPOKRETNOM KULTURNOM DOBRU

ENERGETSKA UČINKOVITOST I SMANJENJE EMISIJE CO2

ZATVORENI BIOLOŠKI CIKLUS

Usmjerenost prirodnim materijalima, te posjedovanje odgovarajućih tehnoloških i stručnih kapacitete za zadovoljavanje različitih zahtjeva. Ureda za zaštitu spomenika kulture, rezultirali su posjedovanjem Dozvole Ministarstva kulture za izvođenje stolarskih radova na nepokretnim kulturnim dobrima.

https://gov.hr/moja-uprava/stanovanje/izgradnja-i-obnova-kuce/obnova-zasticene-kuce/1679

Naši drveni prozori predstavljaju napredna rješenja za povećanje energetske učinkovitosti u zgradama. Upotrebom prirodnih i ekološki prihvatljivih materijala u proizvodnji, neosporno pridonosimo smanjenju potrošnje energije i emisije CO2 te održivom razvoju i zaštiti okoliša.

U našem svakodnevnom radu poštujemo principe održivog razvoja. Materijali koje upotrebljavamo u proizvodnji su 100% ekološki, drvo dolazi iz kontroliranog izvora gospodarenja šumama. Sav drvni otpad koji ostaje nakon procesa proizvodnje koristimo za proizvodnju toplinske energije za grijanje pogona i za tehnološke procese, te ostatak za proizvodnju električne energije. Ovakvim tehnološkim procesom zaokružujemo biološki ciklus.

FSC® CERTIFIKAT

Certifikacija u skladu s FSC® standardima ima cilj podržati odgovorno gospodarenje šumama na globalnoj razini.  Svi nositelji FSC®  moraju biti procijenjeni te kupac može biti siguran da kupljeni šumski proizvod (drvo, drvni proizvod, papir i proizvod od papira) potječe iz šuma kojima se upravlja odgovorno. Stolarija Ćuk kao nositelj certifikata FSC® FSC-C148776 pokazuje da poštuje nacionalna i lokalna načela upravljanja šumama te na taj način održava i unaprjeđuje dugoročnu ekonomsku dobrobit ne samo šuma već i šumskih radnika te zajednice.

Ostali Certifikati i Posebne dozvole

ISO:9001
ISO:14001
Corian Design
Najviši nivo kvalitete Q1

Imate pitanje?

SLOBODNO NAM SE JAVITE I POSTAVITE BILO KOJU VRSTU UPITA

Kontakt