Promoviranje rada žena na voditeljskim pozicijama u drvnoj industriji, kao i na pozicijama operatera za
CNC strojeve i strojeve za obradu drva kao visokoplaćenim i deficitarnim radnim mjestima

Drvna industrija je izvozno orijentirana industrija koja posljednjih godina uslijed značajne mehanizacije i automatizacije procesa proizvodnje bilježi konstantan rast. Problem s kojim se susreće ova grana industrije je nedostatak kvalificiranih djelatnika za rad na specijaliziranim strojevima namjenjenim različitim postupcima obrade drva. Strojevi koji su se dug niz godina koristili u drvnoj industriji bili su isključivo ručno upravljani strojevi koji su zahtjevali veliki angažman djelatnika stoga su se na takvim pozicijama uglavnom zapošljavali muškarci. Napretkom tehnologije, strojevi koji se danas koriste u procesu obrade drva su visokoautomatizirani strojevi koji ne zahtijevaju teži fizički rad što omogućuje da se u proizvodnji zapošljavaju i žene. Osim navedenog, automatizacija proizvodnje značajno je poboljšala kvalitetu proizvoda, produktivnost rada te radne uvjete radnika.

Provedbom projekta „Unaprijeđenje konkurentnosti obiteljske tradicije proizvodnje namještaja“ Stolarija Ćuk nabavila je sljedeće strojeve namijenjene različitim postupcima obrade drva: CNC stroj za završnu obradu, stroj za sušenje drva, stroj za lijepljenje furnira i ploča, stroj za proizvodnju komprimiranog zraka, stroj za omatanje namještaja i CNC obradni centar za rubove. Nabava novih strojeva omogućila je povećanje kapaciteta proizvodnje postojećih proizvoda, proširenje asortimana uvođenjem nove proizvodne linije, poboljšanje radnih uvjeta, jačanje tehnoloških znanja, edukaciju ljudskih potencijala te otvaranje novih radnih mjesta. Budući da su novonabavljeni strojevi visokoautomatizirani te ne zahtijevaju teži fizički rad, pri zapošljavanju novih djelatnika u obzir se uzima isključivo kompetentnost i stručnost zaposlenika te njihova volja i želja za radom. Zapošljavanje je omogućeno svakom zainteresiranom kandidatu neovisno o njegovom spolu, dobi, nacionalnoj ili vjerskoj pripadnosti.

Osim prilikom zapošljavanja novih kandidata, Stolarija Ćuk vodi računa o ravnopravnosti spolova i prilikom promicanja djelatnika na voditeljske pozicije u poduzeću. Navedeno potvrđuje članica projektnog tima, a ujedno i voditeljica nabave u Stolariji Ćuk, Vlasta Ćuk: „Kao žena u industriji u kojoj dominiraju muškarci primjećujem da granica koja razdvaja poslove na muške i ženske sve više blijedi. U nedostatku kvalificiranih djelatnika, uviđa se važnost volje i želje za radom dok su ostale karakteristike poput spola sve manje bitne. Smatram da se ni liderstvo ne bi trebalo vezivati uz spol jer osobe zaposlene na rukovodećim pozicijama karakterizira odlučnost, organiziranost i motiviranost odnosno one osobine koje pojedinac razvija neovisno o njegovu spolu.“ Vlasta Ćuk je istakla da se u Stolariji Ćuk svakako promiče ravnopravnost žena i muškaraca te da se provedbom projekta odnosno nabavom visokoautomatiziranih strojeva značajno olakšao rad svih djelatnika u proizvodnji, a samim time otvorile i jednake mogućnosti napredovanja i zapošljavanja u cilju poticanja budućeg uravnoteženja broja žena u drvnoj industriji.

U sklopu provedbe EU projekta “Osnivanje nove poslovne jedinice za obradu masivnog drva u Stolariji Ćuk“ izvršena je dogradnja poslovno-proizvodnog pogona odnosno dograđena je proizvodna hala i pretovarno utovarni prostor, izgrađene su četiri sušare te je nabavljen softver za razvoj drvnih proizvoda.

Dogradnja poslovno-proizvodnog pogona te nabava softvera omogućila je povećanje kapaciteta proizvodnje postojećih proizvoda, proširenje asortimana, poboljšanje radnih uvjeta, jačanje tehnoloških znanja, edukaciju ljudskih potencijala te otvaranje novih radnih mjesta.

I u sklopu ovog projekta Stolarija Ćuk vodila je računa o ravnopravnosti spolova kako prilikom zapošljavanja novih kandidata u toku provedbe projekta tako i prilikom promicanja djelatnika na voditeljske pozicije u poduzeću.

Pri zapošljavanju novih djelatnika te prilikom promicanja djelatnika na voditeljske pozicije u poduzeću bez obzira na spol zaposlenika, u obzir se uzima isključivo kompetentnost i stručnost zaposlenika te njihova volja i želja za radom. Zapošljavanje je omogućeno svakom zainteresiranom kandidatu neovisno o njegovom spolu, dobi, nacionalnoj ili vjerskoj pripadnosti.

Stolarija Ćuk će i nakon provedbe projekta nastaviti voditi računa o ravnopravnosti spolova odnosno o promoviranju rada žena u drvnoj industriji budući da će se u novo-dograđenom proizvodnom-poslovnom objektu smjestiti visokoautomatizirani strojevi koji ne zahtijevaju težak fizički rad. Navedeni strojevi olakšavaju rad svih djelatnika u proizvodnji te omogućavaju jednake mogućnosti zapošljavanja oba spola u cilju poticanja budućeg uravnoteženja broja žena u drvnoj industriji.