Europska unija – Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Naziv projekta: Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnom obrtu Stolarija Ćuk

Kratki opis projekta:  Dana 18.6.2018. Stolarija Ćuk potpisala je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike te Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost; u svrhu provedbe projekta „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnom obrtu Stolarija Ćuk“, referentna oznaka Ugovora KK.04.1.1.01.0051.

Svrha ovog projekta je povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u poslovanju proizvodnog obrta Stolarija Ćuk, što će rezultirati značajnim uštedama. Ulaganje se vrši unutar proizvodnog pogona prijavitelja, kao jedne funkcionalne cjeline. Konkretne uštede koje će se ostvariti provedbom ovog ulaganja su ukupna ušteda energije od oko 230.000,00 kWh na godišnjoj razini, što je u odnosu na postojeću potrošnju 77% manji trošak, te smanjenje emisija CO2 od oko 53 tone godišnje, što je također 77% manja emisija u odnosu na postojeću. Ovaj projekt se provodi kroz dvije mjere i to revitalizaciju električnih instalacija odnosno ugradnju LED rasvjete u projektnu cjelinu, te postavljanje novih sustava za proizvodnju električne energije iz sunca odnosno ugradnju solarne elektrane za vlastite potrebe.

Ciljevi projekta: Ciljevi projekta izgradnje sunčane elektrane SE Stolarija Ćuk su ostvariti smanjenje potrošnje električne energije proizvodnog pogona obrta Stolarija Ćuk i time osigurati uštedu po jedinici isporučenog proizvoda, te osigurati smanjenje emisija CO2 kroz korištenje obnovljivog izvora umjesto preuzimanja energije iz eletkro-energetske mreže RH. Sa naslova ovog ulaganja očekuju se rezultati ušteda od oko 80% manje isporučene energije iz mreže (za 177.061 kWh/godišnje), te smanjenje emisija CO2 (zbog rada elektrane) u iznosu od 41.575 kg CO2/godišnje. Slijedom navedenog, ovo se ulaganje smatra itekako opravdanim i korisnim kako za prijavitelja tako i za okoliš odnosno održivi razvoj.

Očekivani rezultati projekta:

 • Pripremljena dokumentacija projektnog prijedloga i ostala projektno-tehnička dokumentacija
 • Energetski obnovljena projektna cjelina:
  • instalirana LED rasvjeta u proizvodnom pogonu
  • ušteđena električna energija u proizvodnom pogonu oko 49000 kWh/godišnje temeljem nove LED rasvjete
  • smanjena emisija CO2 za 11,50 t/godišnje u proizvodnom pogonu temeljem instalacije nove LED rasvjete
  • ugrađena sunčana elektrana
  • ušteđena električna energija u proizvodnom pogonu oko 177000 kWh/godišnje temeljem ugrađene solarne elektrane
  • smanjena emisija CO2 za 41,6 t/godišnje u proizvodnom pogonu temeljem korištenja sunčane elektrane
 • Izvršene aktivnosti promidžbe i vidljivosti projekta

 

Ukupna vrijednost projekta: 1.735.999,75 kn

Prihvatljivi troškovi:  1.350.199,50 kn

Iznos sufinanciran od EU: 1.054.680,10 kn

Razdoblje provedbe projekta: lipanj 2018. – travanj 2019.

Kontakt osoba za više informacija: Daniel Ćuk, mag.ing.comp.;     daniel.cuk@stolarija-cuk.hr;   098/175-7295

Više informacija na: 

Europska unija – Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Naziv projekta: Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti obrta Stolarija Ćuk

Kratki opis projekta:  Dana 11.2.2017. Stolarija Ćuk potpisala je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta te Hrvatskom agencijom za malo gospodarsvo, inovacije i investicije; u svrhu provedbe projekta „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti obrta Stolarija Ćuk“, referentna oznaka Ugovora KK.03.2.1.03.0157. Svrha ovog projekta je uvođenje nove informacijske i komunikacijske tehnologije neophodne za ostvarenje zacrtanih ciljeva poduzeća Stolarija Ćuk. Opravdanost projekta postiže se povećanjem kvalitete i optimizacijom poslovnih procesa. Realizacija ovog projekta pridonijeti će u skraćivanju trajanja procesa od prvog kontakta sa kupcem ili čina prodaje, do čina isporuke narudžbe kupcu. To će generirati veći broj narudžbi kroz određeno razdoblje, povećanje prihoda i konačno veću dobit. Srednje i dugoročno investicija će generirati otvaranje novih radnih mjesta te poboljšanje konkurentnosti obrta od čega će koristi imati ne samo prijavitelj već i okolina.

Ciljevi projekta: Opći cilj projekta je razvoj mikro, malih i srednjih poduzetnika u područjima s razvojnim posebnostima Republike Hrvatske. Specifični ciljevi projekta su poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti proizvodnog obrta Stolarija Ćuk kroz unapređenje i ubrzanje cjelokupnog procesa prodaje i proizvodnje proizvoda.

Očekivani rezultati projekta:

 • otvaranje novih radnih mjesta: 8
 • povećani prihod od prodaje za 11,23%
 • povećani prihod od prodaje na stranim tržištima za 100%
 • sačuvana radna mjesta
 • veća sigurnost pohrane i zaštite podataka
 • brža internet veza
 • veći broj računala
 • brža obradu podataka
 • efikasniji poslovni proces uz pomoć nove strojne i programske opreme

Ukupna vrijednost projekta: 485.169,99 kn

Prihvatljivi troškovi:  383.894,39 kn

Iznos sufinanciran od EU: 345.504,95 kn

Razdoblje provedbe projekta: prosinac 2016. –  srpanj 2017.

Kontakt osoba za više informacija: Daniel Ćuk, mag.ing.comp.;   daniel.cuk@stolarija-cuk.hr;   098/175-7295

Više informacija na: 

Imate pitanje?

SLOBODNO NAM SE JAVITE I POSTAVITE BILO KOJU VRSTU UPITA

Kontakt