Europska unija – Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Naziv projekta: Osnivanje nove poslovne jedinice za obradu masivnog drva u Stolariji Ćuk

Kratki opis projekta: Dana 08.11.2021. obrt Stolarija Ćuk, vl. Nedjeljko Ćuk potpisao je s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja te Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Osnivanje nove poslovne jedinice za obradu masivnog drva u Stolariji Ćuk“, referentna oznaka ugovora KK.11.1.1.01.0676 Provedba projekta sufinancirana je putem OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz instrumenta Pomoć za oporavak za koheziju i europska područja „REACT-EU”.

Provedba ovog projekta postići će povećanje proizvodnih kapaciteta obrta ulaganjem u dogradnju i izgradnju objekata i nabavom softvera kojima će se ostvariti glavni cilj osnivanja nove poslovne jedinice za obradu masivnog drva u Stolariji Ćuk.

Ciljevi projekta: Poslovni i marketinški ciljevi su rast prihoda od prodaje, rast izvoza, povećanje proizvodnih kapaciteta i povećanje produktivnosti, otvaranje 6 novih radnih mjesta, primjena zelenih rješenja (korištenje drvnog otpada kao energenta u kotlovnici, smanjenje upotrebe umjetnih materijala), održavanje visokih standarda u proizvodnji namještaja i stolarije za poslovne i stambene objekte, ulaganje u dugotrajnu imovinu radi povećanja tržišne konkurentnosti, korištenje najboljih materijala u izradi namještaja i stolarije kako bi se nastavio i održao uzlazni trend kvalitete i izvrsnosti, povećanje produktivnosti uvođenjem novih softvera, te poslovanje obrta u skladu sa održivim razvojem i brige o okolišu.

Očekivani rezultati projekta:

 • Porast prihoda od prodaje
 • Porast prihoda od prodaje
 • Povećanje broja zaposlenih kroz otvaranje 6 novih radnih mjesta
 • 4 novouvedena tehnološka rješenja povezana sa zelenim i/ili digitalnim ciljevima

Ukupna vrijednost projekta: 2.792.175,66 EUR
EU sufinanciranje projekta: 995.421,06 EUR
Razdoblje provedbe projekta: 1. studenog 2021. do 1. rujna 2023.
Kontakt osoba za više informacija: Daniel Ćuk, mail: daniel.cuk@stolarija-cuk.hr, tel: 049 282 526

Više informacija na www.strukturnifondovi.hr  i  https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/jacanje-konkurentnosti-poduzeca-ulaganjima-u-digitalnu-i-zelenu-tranziciju

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost obrta Stolarija Ćuk, vl. Nedjeljko Ćuk

Europska unija – Zajedno do fondova EU

Naziv projekta: UP.01.3.2.09.0001 Poticanje obrazovanja za vezane obrte temeljene na sustavu naukovanja FAZA II

Kratki opis projekta: Dana 28.09.2019. obrt Stolarija Ćuk, vl. Nedjeljko Ćuk potpisao je s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Naukovanje za obrtnička zanimanja“ za 2020.godinu, UP.01.3.2.09.0001 Poticanje obrazovanja za vezane obrte temeljene na sustavu naukovanja FAZA II. Provedba projekta sufinancirana je iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Provedba ovog projekta omogućit će kvalitetno obrazovanje kadrova, potaknuti zapošljavanje te usvajanje ključnih vještina i kompetencija u obrtničkim zanimanjima .

Ciljevi projekta: Poticanje gospodarskih subjekata na sudjelovanje u obrazovanju učenika koji stječu zanimanja u sustavu vezanih obrta po Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) čime se doprinosi stjecanju vještina za samostalan rad u zanimanju te razvoju socijalnih i poduzetničkih kompetencija učenika.

Očekivani rezultati projekta:

 • Neposredno u gospodarstvu osigurati usvajanje ključnih vještina i kompetencija u obrtničkim zanimanjima
 • Osigurati kvalitetno obrazovanje kadrova koji mogu potaknuti zapošljavanje i samozapošljavanje u obrtništvu

Ukupna vrijednost projekta: 248.542,40 kn
EU sufinanciranje projekta: 211.261,04 kn
Razdoblje provedbe projekta: 01.09.2020. do 31.08.2021.
Kontakt osoba za više informacija: Vlasta Ćuk, mail: vlasta.cuk@stolarija-cuk.hr, tel: +385 49 282 526

Više informacija na https://mingor.gov.hr i http://poticaji.mingo.hr

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost obrta Stolarija Ćuk, vl. Nedjeljko Ćuk

Europska unija – Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Naziv projekta: Unaprijeđenje konkurentnosti obiteljske tradicije proizvodnje namještaja

Kratki opis projekta: Dana 26.06.2019. obrt Stolarija Ćuk, vl. Nedjeljko Ćuk potpisao je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta te Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Unaprijeđenje konkuretnosti obiteljske tradicije proizvodnje namještaja“, referentna oznaka ugovora KK.03.2.1.15.0101. Provedba projekta sufinancirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Provedba ovog projekta omogućit će povećanje kapaciteta proizvodnje postojećih proizvoda, proširenje asortimana uvođenjem nove proizvodne linije, poboljšanje radnih uvjeta, jačanje tehnoloških znanja, edukaciju ljudskih potencijala te otvaranje novih radnih mjesta.

Ciljevi projekta: Rast konkurentnosti kroz rast prihoda od prodaje s 16.015.510 kn u 2017.g. na 20.980.320 kn u 2022.g., rast prihoda od izvoza s 31.697,00 kn u 2017.g. na 51.349,00 kn u 2022.g., povećanje kapaciteta obrta otvaranjem 12 novih radnih mjesta 2022. godine u odnosu na 2017. godinu, širenje proizvodnih kapaciteta nabavom novih strojeva i opreme koje će omogućiti razvoj i proizvodnju novih linija proizvoda: furniranih zidnih obloga, povećanje energetske učinkovitosti adaptacijom poslovno-proizvodnog prostora s ciljem poboljšanja radnih uvjeta zaposlenika i poboljšanja uvjeta skladištenja repromaterijala, jačanje tehnoloških znanja kroz educiranje ljudskih potencijala.

Očekivani rezultati projekta:

 • Porast prihoda od prodaje
 • Porast prihoda od izvoza
 • Povećanje broja zaposlenih kroz otvaranje 12 novih radnih mjesta
 • Povećanje kapaciteta proizvodnje nabavom novih strojeva i opreme
 • Unaprijeđenje znanja i vještine zaposlenika

Ukupna vrijednost projekta: 6.177.548,50 kn
EU sufinanciranje projekta: 2.702.086,90 kn
Razdoblje provedbe projekta: 29.05.2019. do 29.11.2021.
Kontakt osoba za više informacija: Daniel Ćuk, mail: daniel.cuk@stolarija-cuk.hr, tel: +385 49 282 526

Više informacija na www.strukturnifondovi.hr i https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/izgradnja-i-opremanje-proizvodnih-kapaciteta-msp-kk-03-2-1-15/

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost obrta Stolarija Ćuk, vl. Nedjeljko Ćuk

Europska unija – Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Naziv projekta: Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnom obrtu Stolarija Ćuk

Kratki opis projekta:  Dana 18.6.2018. Stolarija Ćuk potpisala je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike te Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost; u svrhu provedbe projekta „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnom obrtu Stolarija Ćuk“, referentna oznaka Ugovora KK.04.1.1.01.0051.

Svrha ovog projekta je povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u poslovanju proizvodnog obrta Stolarija Ćuk, što će rezultirati značajnim uštedama. Ulaganje se vrši unutar proizvodnog pogona prijavitelja, kao jedne funkcionalne cjeline. Konkretne uštede koje će se ostvariti provedbom ovog ulaganja su ukupna ušteda energije od oko 230.000,00 kWh na godišnjoj razini, što je u odnosu na postojeću potrošnju 77% manji trošak, te smanjenje emisija CO2 od oko 53 tone godišnje, što je također 77% manja emisija u odnosu na postojeću. Ovaj projekt se provodi kroz dvije mjere i to revitalizaciju električnih instalacija odnosno ugradnju LED rasvjete u projektnu cjelinu, te postavljanje novih sustava za proizvodnju električne energije iz sunca odnosno ugradnju solarne elektrane za vlastite potrebe.

Ciljevi projekta: Ciljevi projekta izgradnje sunčane elektrane SE Stolarija Ćuk su ostvariti smanjenje potrošnje električne energije proizvodnog pogona obrta Stolarija Ćuk i time osigurati uštedu po jedinici isporučenog proizvoda, te osigurati smanjenje emisija CO2 kroz korištenje obnovljivog izvora umjesto preuzimanja energije iz elektro-energetske mreže RH. Sa naslova ovog ulaganja očekuju se rezultati ušteda od oko 80% manje isporučene energije iz mreže (za 177.061 kWh/godišnje), te smanjenje emisija CO2 (zbog rada elektrane) u iznosu od 41.575 kg CO2/godišnje. Slijedom navedenog, ovo se ulaganje smatra itekako opravdanim i korisnim kako za prijavitelja tako i za okoliš odnosno održivi razvoj.

Očekivani rezultati projekta:

 • Pripremljena dokumentacija projektnog prijedloga i ostala projektno-tehnička dokumentacija
 • Energetski obnovljena projektna cjelina:
  • instalirana LED rasvjeta u proizvodnom pogonu
  • ušteđena električna energija u proizvodnom pogonu oko 49000 kWh/godišnje temeljem nove LED rasvjete
  • smanjena emisija CO2 za 11,50 t/godišnje u proizvodnom pogonu temeljem instalacije nove LED rasvjete
  • ugrađena sunčana elektrana
  • ušteđena električna energija u proizvodnom pogonu oko 177000 kWh/godišnje temeljem ugrađene solarne elektrane
  • smanjena emisija CO2 za 41,6 t/godišnje u proizvodnom pogonu temeljem korištenja sunčane elektrane
 • Izvršene aktivnosti promidžbe i vidljivosti projekta

 

Ukupna vrijednost projekta: 1.735.999,75 kn

Prihvatljivi troškovi:  1.350.199,50 kn

Iznos sufinanciran od EU: 1.054.680,10 kn

Razdoblje provedbe projekta: lipanj 2018. – travanj 2019.

Kontakt osoba za više informacija: Daniel Ćuk, mag.ing.comp.;     daniel.cuk@stolarija-cuk.hr;   098/175-7295

Više informacija na: 

Europska unija – Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Naziv projekta: Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti obrta Stolarija Ćuk

Kratki opis projekta:  Dana 11.2.2017. Stolarija Ćuk potpisala je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta te Hrvatskom agencijom za malo gospodarsvo, inovacije i investicije; u svrhu provedbe projekta „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti obrta Stolarija Ćuk“, referentna oznaka Ugovora KK.03.2.1.03.0157. Svrha ovog projekta je uvođenje nove informacijske i komunikacijske tehnologije neophodne za ostvarenje zacrtanih ciljeva poduzeća Stolarija Ćuk. Opravdanost projekta postiže se povećanjem kvalitete i optimizacijom poslovnih procesa. Realizacija ovog projekta pridonijeti će u skraćivanju trajanja procesa od prvog kontakta sa kupcem ili čina prodaje, do čina isporuke narudžbe kupcu. To će generirati veći broj narudžbi kroz određeno razdoblje, povećanje prihoda i konačno veću dobit. Srednje i dugoročno investicija će generirati otvaranje novih radnih mjesta te poboljšanje konkurentnosti obrta od čega će koristi imati ne samo prijavitelj već i okolina.

Ciljevi projekta: Opći cilj projekta je razvoj mikro, malih i srednjih poduzetnika u područjima s razvojnim posebnostima Republike Hrvatske. Specifični ciljevi projekta su poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti proizvodnog obrta Stolarija Ćuk kroz unapređenje i ubrzanje cjelokupnog procesa prodaje i proizvodnje proizvoda.

Očekivani rezultati projekta:

 • otvaranje novih radnih mjesta: 8
 • povećani prihod od prodaje za 11,23%
 • povećani prihod od prodaje na stranim tržištima za 100%
 • sačuvana radna mjesta
 • veća sigurnost pohrane i zaštite podataka
 • brža internet veza
 • veći broj računala
 • brža obradu podataka
 • efikasniji poslovni proces uz pomoć nove strojne i programske opreme

Ukupna vrijednost projekta: 485.169,99 kn

Prihvatljivi troškovi:  383.894,39 kn

Iznos sufinanciran od EU: 345.504,95 kn

Razdoblje provedbe projekta: prosinac 2016. –  srpanj 2017.

Kontakt osoba za više informacija: Daniel Ćuk, mag.ing.comp.;   daniel.cuk@stolarija-cuk.hr;   098/175-7295

Više informacija na: 

Imate pitanje?

SLOBODNO NAM SE JAVITE I POSTAVITE BILO KOJU VRSTU UPITA

Kontakt